Prodej části pozemku ke komerční výstavbě Úvaly

5 500 Kč za m2

Cena k jednání

Úvaly okraj obce

  | mapa

Exklusivně nabízíme k prodeji část pozemku 335/1 vedený v současné době na KN jako orná půda.

Územním plánem je pozemek veden jako stavební, určený ke komerční výstavbě.

Prodej jen cca 1/3 pozemku cca 6000m2

po dohodě je možno velikost pozemku upravit.

Přístup po pozemku obce 335/17 a 3956.

Prosím pro více info mne prosím kontaktujte. Děkuji

Současný územní plán:

A) zmiňovaný pozemek parc. č. 335/1, k.ú. Úvaly u Prahy je dle stávající platné Vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Úvaly a dle stávajícího platného územního plánu města Úvaly, určen jako území nerušící výroby a služeb.

Znění vyhlášky:

(1) Území nerušící výroby a služeb slouží převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžujících svoje okolí. Je určeno pro služby, výrobu všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, které nesmí svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Vhodné je umisťování kancelářských budov, bytů služebních a bytů pro potřeby vlastníků zařízení, odstavných ploch a garáží a čerpacích stanic pohonných hmot.

(2) Výjimečně přípustné jsou kostely a modlitebny, maloobchodní a stravovací zařízení, nákupní střediska, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská, to vše pro obsluhu území.

Nový projednávaný územní plán

B) zmiňovaný pozemek parc. č. 335/1, k.ú. Úvaly u Prahy je v návrhu nového územního plánu v textové části navržen jako zastavitelná plocha VL s funkčním využitím Výroba a skladování – lehký průmysl.

Detaily územního plánu mohu zaslat.

Kontaktujte makléře nemovitosti