Podmínky zpracování osobních údajů

SPRÁVCE:

  1. TOP CB Reality s.r.o., se sídlem Kanovnická 75/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 26097222, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13787, která je držitelem obchodní značky RE/MAX Dynamic (dále jen „Realitní kancelář RE/MAX“). Kontaktní údaje: dynamic@re-max.cz
  2. Kreuziger&Sobotik, s. r. o., IČO 271 77 149, se sídlem Praha 9, Sezemická 2757/2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, která je držitelem a provozovatelem obchodní značky a licence RE/MAX Česká republika (dále jen „KS”). Kontaktní údaje: info@re-max.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ:

  1. Realitní kancelář RE/MAX zpracovává Vaše osobní údaje, které společnost získala od Vás nebo z jiných zdrojů, k následujícím účelům:
  1. Vzhledem k tomu, že Realitní kancelář RE/MAX je součástí světové sítě realitních kanceláří RE/MAX, budou Vaše osobní údaje předávány a zpracovány také KS, a to k následujícím účelům:

PRÁVNÍ ZÁKLAD:

  1. Realitní kancelář RE/MAX je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění právních povinností stanovených zákonem a pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, případně z důvodů oprávněných zájmů RE/MAX a právnické osoby, kterou zastupujete. Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci ani v ní pokračovat.
  2. KS je také oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť veškerá zpracování provádí z důvodů oprávněného zájmu KS a vlastníka značky RE/MAX. Mezi tyto oprávněné zájmy patří:
  1. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné navázat obchodní spolupráci nebo v ní pokračovat.

ZPRACOVATELÉ:

Vaše osobní údaje bude v rámci Vašich vztahů s Realitní kanceláří RE/MAX zpracovávat realitní makléř, který bude také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi makléřem a Realitní kanceláří RE/MAX bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na Realitní kancelář RE/MAX, která Vám následně přidělí nového makléře.

Shromažďováním a zadáváním Vašich osobních údajů do systémů RAMS a MAXIS je pověřena RE/MAX a její makléři. Systém RAMS i MAXIS je spravován externí IT společností imao s.r.o.DALTEN media s.r.o. a Poski.com s.r.o.

PŘÍJEMCI:

Osobní údaje zjištěné v rámci povinné identifikace a kontroly klienta mohou být předávány příslušným státním úřadům (Finanční analytický úřad). Váš inzerát (informace o nemovitosti) bude zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím webových stránek RE/MAX a KS. Základní údaje o Vašich transakcích budou předávány RE/MAX Europe.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ:

Švýcarsko (RE/MAX Europe) - existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů - je umožněn volný tok osobních údajů.

DOBA UCHOVÁNÍ:

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání spolupráce s Realitní kanceláří RE/MAX. Po ukončení spolupráce si Realitní kancelář RE/MAX ponechá jen osobní údaje a dokumenty nezbytné pro plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů (např. z důvodu reklamace nebo soudního sporu), a to po dobu 10 let.

KS bude uchovávat základní profil klienta v systému RAMS pro evidenční účely a účely případné budoucí spolupráce po dobu nejvýše 10 let. Údaje v systému MAXIS budou KS uchovávány po dobu 6 měsíců v případě neuskutečněného obchodu prostřednictvím RE/MAX, nebo po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím Realitní kanceláře RE/MAX.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ REALITNÍ KANCELÁŘE RE/MAX A KS MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD RE/MAX NEBO KS NEPROKÁŽOU ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).