Jak probíhá prodej nemovitosti?

 

Makléř si prohlédne nemovitost, doporučí nabídkovou cenu nemovitosti a možnosti úpravy nemovitosti pro zvýšení její ceny, dohodne s vámi podmínky prodeje a uzavře zprostředkovatelskou smlouvu, kde jsou stanoveny všechny nezbytné podmínky transakce.

Makléř zajistí aktuální výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapu, případně energetický štítek (PENB) a další nezbytné podklady pro prodej nemovitosti.

Makléř připraví prezentaci nemovitosti – popis, fotodokumentaci, půdorys, eventuálně videoprezentaci či homestaging.

Makléř organizuje prohlídky nemovitosti, kde je vždy osobně přítomen, jedná se zájemci a o průběhu informuje prodávajícího.

V případě, že o koupi vaší nemovitosti projeví zájem více zájemců, zorganizuje aukci, kde zájemci nabízejí navýšení inzerované prodejní ceny vaší nemovitosti. Na žádost zajistí zájemci, ve spolupráci s úvěrovým specialistou realitní kanceláře, financování koupě nemovitosti.

Se zájemcem, v případě více zájemců s tím, který nabídl nejvyšší cenu, uzavře třístrannou rezervační smlouvu (prodávající – kupující – realitní kancelář). V rezervační smlouvě jsou řešeny podmínky realitní transakce, jako např. způsob uhrazení kupní ceny, způsob vyplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího, způsoby financování koupě, vypořádání úvěrů prodávajícího, zástavních práv, věcných břemen atd.

Po uzavření rezervační smlouvy a zaplacení rezervačního poplatku, předá makléř veškeré podklady právníkovi, který připraví návrh kupní smlouvy, advokátní úschovy a návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Realitní makléř zajistí odsouhlasení znění kupní smlouvy všemi smluvními stranami a zorganizuje její podpis. Makléř informuje prodávající i kupující o průběhu řízení na katastru nemovitostí. Po změně vlastníka zajistí výplatu kupní ceny prodávajícímu.

Ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě zorganizuje fyzické i právní předání nemovitosti a převod elektřiny, plynu a vody na nového vlastníka. 

Chcete prodat vaši nemovitosti nebo jen nezávaznou konzultaci:

kontaktujte přímo svého makléře https://www.remaxdynamic.cz/makleri.html

nebo nám zavolejte na +420 725 910 910

nebo nám napište na dynamic@re-max.cz

 
 

Copyright REMAX Dynamic

 

webdesign by Lewest.cz www.lewest.cz